Senin, 22 Agustus 2016


  KEWARASAN


Kewarasan adalah suatu anugrah yang di beri oleh Allah SWT/tuhan dari sluruh alam.
waras niku anugrah seng paleng apik. dadio dwe duite akeh nek mboten waras nggeh percuma mawon.
Waras niku regine sanget larang. Dadi kito wajib bersukur amargi sampun di paringi waras slamet, mugi" kito uga di paringiwaras ndonyo lan akhirat.. Aamiin ya Allah